dimecres, 2 de març de 2016

Retrat: Nerea


Retrat: Annie,Nerea

Forma: Imatge vertical amb el fons blanc. Dos noies, una que va vestida de blanc i mira alegre, innocentment una pedra blanca, i una altra, vestida de colors més durs, d'un granat, mira seriosa i mig passionalment una poma vermella.
Contingut: La noia de blanc representa la puresa, tant per la forma que va vestida, d'uns colors blancs; mira una pedra blanca que representa l'innocencia i la puresa, amb una cara alegra. En cambi, l'altra noia, representa la passió, el risc; mira seriosa i passionalment la poma vermella, que representa això, la passió, el risc.
Codis objectuals: La samarreta  la pedra blanques de la noia de la esquerra, representen puresa, en canvi, els llavis i la poma vermells, i la samarreta granat de la de la dreta, representen passió i perill.
Codis gestuals: La cara alegre, somrient de la noia de la esquerra, represnta un desconeixement del món real, una innocència i puresa molt grans; en cambi, la cara seriosa i atenta, potent de la noia de la dreta, representen serietat, conèixement, risc.
Codis de color: Els colors blancs, representen puressa, innocència, en canvi, els colors més càlids, passió, rics, perill.
Codis d'il·luminació: Dura
Codis de composició: Vertical
Codis d'angulació de càmera: Horitzontal.

Autorretrat

Forma: Noia vestida de colors blancs en fons blanc, cegada per una bena negra, apropant-se una poma vermella a la boca, la qual té pintada d'un color vermell fort.
Contingut:
Codis objectuals: La samarreta i el fons blancs, poden representar puresa, innocència... La bena negra que li "cega", pot representar que ella actua, cegada per l'entorn social que té, no sap ven bé a el qué s'està exponent. La poma vermella por representar la passió, el perill, al que s'expón la noia. 
Codis gestuals: Té en gest segur, però innocent. reflexa sensualitat.
Codis de color: Els blancs que hi ha, representen puressa, innocencia, en cambia, els vermells, passió, perill, risc.
Codis d'il·luminació:Dura
Codis de composició: Vertical
Codis d'angulació de càmera: Horitzontal